Tilbage til Vejstrup

Hej læsere.

Nu har jeg tilbragt en weekend hjemme fra efterskole, og jeg skriver det her indlæg mens jeg sidder på færgen.

Jeg valgte at tage hjem i weekenden fordi jeg blandt andet skulle have en mindre kufferten til London turen som jeg skal have med som håndbagage, men også fordi jeg skulle have nogle ting med til London, som jeg ikke lige havde på skolen, men jeg glemte min lange lysebrune cardigan derhjemme som kunne have rigtig rart at have med, men jeg havde ikke plads i kufferten alligevel så det må vente til jeg kommer hjem igen på søndag.

Kærlighed til jer!

// Silke


Hi readers.

Now i have spend a weekend home from efterskole, and im writing this entry while I’m sitting on the ferry.

I chose to go home because I had to get  a smaller trolley to the London trip because it is going with me as handluggage, but also because I had to get some things with me to London that I don’t have on the school, but i forgot my long lightbrown cardigan at home, which would have been nice to have with me, but i didn’t have space for it anyways in my suitcase so that has to wait until i get home on sunday.

Love to you!

// Silke

Silke Nathasja

Hvorfor andetårselev og Cambridge studerende?

Hej læsere.

Jeg tænker i nok også gerne vil vide hvorfor jeg har valgt at være andetårselev på Vejstrup Efterskole.

Det har jeg fordi jeg rigtig godt kan lide at være der, men også fordi at jeg gerne vil blive endnu bedre til at springe, og fordi det er noget at der ligger tættest på hvor jeg bor. Jeg elsker også at lave opvisninger for mennesker, blandt andet den glade følelse man har i kroppen, når man skal ud at vise det man har brugt et helt år på at lære som man skal vise for mange mennesker, og bare at vide at folk er kommet for at se en.

Hvorfor jeg har valgt at være Cambridge studerende undrer i jer måske også over.

Jeg har valgt at være Cambridge studerende fordi jeg er god til engelsk, jeg kan godt lide engelsk, og så er dens eksamen også velset over hele verdenen, hvis jeg skulle få lyst til at studere i udlandet.

Kærlighed til jer!

// Silke


Hi Readers.

I think that you might also want to know why i have chosen to a second year student on Vejstrup Efterskole.

That is because i really like to be there, but also because i want to be even better at trampoline gymnastic, and because it is something of that lays the closest where i live. I love to do gymnastic shows, for other people, among other things, that happy feeling you have in your body, when you have to show what you have spend a year on learning for many people and just to know that people have come to see your team.

Why i have chosen to be a Cambridge student are you probably also wondering about.

I have chosen to be a Cambridge student because I’m god at english, I like english, and its exam is welcome all over the world, if i wanted to study abroad someday.

Love to you!

// Silke

Hvorfor har jeg valgt at starte en blog?

Hej læsere.

Nogle af jer vil nok undre jer over hvorfor jeg har valgt at lave en blog.

Jeg har valgt at lave en blog, fordi jeg gerne vil ud med hvordan min hverdag er Vejstrup, men også bare generelt. Jeg har også valgt at lave en blog, for at fortælle mine eventyr jeg kommer til opleve gennem årene, for eksempel ved at rejse, eller de opvisninger i hele Danmark som jeg kommer til at lave senere på skoleåret. Men også hvad jeg kommer til at beskæftige mig med når jeg starter på gymnasiet næste år.

Kærlighed til jer!

// Silke


Hi Readers.

Some of you probably wonder why i have chosen to make a blog.

I have chosen to make a blog, because i want to come out with how my everyday life is on Vejstrup, but also just in general. I have also chosen to make a blog, to tell about my adventures i will get to experience during the years, for example by travelling, or by the gymnastic shows in all of Denmark i will make later in the schoolyear. But also what i will occupy myself with when i start in the upper secondary school/college next year.

Love to you!

// Silke

Afsted til London!

Hej læsere!

Som jeg nok ikke har fortalt jer, så tager jeg til London om tre dage, som Cambridge studerende sammen med Vejstrup Efterskole, hvor jeg vil være der i fem dage, på enten Shakespeare eller Dolphin Hotel. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme tilbage til London efter to år. Jeg skal have mit kamera med derover, så jeg vil se om jeg ikke kan få taget nogle billeder til jer 🙂

Kærlighed til jer!

// Silke


Hi readers.

As i havent told you yet, im going to London in three days as a Cambridge studerende together with Vejstrup Efterskole, where i will be in five days, at either Shakespeare or Dolphin Hotel. Im really looking forward to coming back to London after two years. I’m going to have my camera with me to there, so i want to see if i can get to take some pictures to you 🙂

Love to you!

// Silke

Silke Nathasja

Hverdagen på Vejstrup.

Hej læsere.

Nu har hverdagen på Vejstrup været i gang i lidt over en måneds tid, så jeg tænkte jeg ville lave et indlæg om hverdagen der.

Hver morgen starter med at der morgenmad fra klokken 7, og så skal vi sidde i vores k-hold 7:15, hvor der kommer en lærer rundt, og tjekker om vi er der.

Klokken 7:30 skal vi så være ovre i foredragssalen, hvor vi skal synge to sange, hvor der en fadervor mellem de to sange, og bagefter er der beskeder. Når morgensang er ovre går vi ned på vores værelser og redder vores senge, tømmer skraldespanden og sørger for at der ser ordenligt ud.

Klokken 8:00 går jeg til time som varer til 9:30, hvor der er forfriskning bagefter som er frivilligt. Timerne starter så igen 9:50 og varer så til klokken 18:00 om aftenen, men for mit vedkommende slutter min skoledag på forskellige tidspunkter, hvilket jeg måske vil komme ind på et andet tidspunkt.

Klokken 12:30 er der frokost, som vores eget køkkenpersonale står for at lave sammen med nogle elever der er i køkken.

Klokken 13:15 går vi til time igen.

Klokken 14:45 er der forfriskning igen, og klokken 15:00 starter timerne igen.

Klokken 18:00 er der aftensmad, hvor der også er beskeder, bagefter skal vi gøre rent sammen med vores roomie/roommate.

19:15-til 20:00 er der stilletime, hvor nogle har time bagefter.

Klokken 21 er der forfriskning igen.

Kærlighed til jer!

// Silke


Hi readers.

Now the everyday life on Vejstrup has been going on for a little over a month, so i thought i would do a entry on the everyday life there.

Every morning starts with breakfast from 7 am, and we have to sit in our contact-teams, by 7:15  am where there comes a teacher to check that everyone is here.

At 7:30 am we have to be in the auditorium, where we will have to sing two songs, with the Lord’s prayer between the two songs, and after that there are messages/informations. When that is over, we go to our rooms, and we make our beds, empty the trashcan and make sure the room looks pretty.

At 8 am, i will go to class which ends at 9:30 am, where there is refreshment/snacks which is voluntary. The classes starts again at 9:50 am, and ends at 6 pm, but for my part my schoolday ends at different times during the week, which i might mention at another time.

At 12:30 pm there is lunch, which the kitchen staff have made, with help from some students.

1:15 pm we go back to class.

At 2:45 pm there is refreshment/snacks again and at 3:00 pm the classes start again.

At 6 pm there is dinner where there also is messages/informations, after dinner we have to clean with our roomie/roommate at an area we have been assigned.

From 7:15-8:00 pm there is quiet hour, where someone have class afterwards.

At 9 pm there is another refreshment/snacks.

Love to you!

// Silke

Silke Nathasja
 Seneste plus
 
‹ Forrige1234Næste ›
x